จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็นผู้ป่วย ชนิดเปลนอน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20 คัน โดยวิธีคัดเลือก

   ผู้ประกาศข่าว นุรักษ์ แซ่เตียว

เอกสารแนบ
Calendar