จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar