จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม โคลินิกโรคจากการทำงาน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาโ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว นลินี จรรยาวัฒนานนท์

http://calendar.buu.ac.th/document/1545972838.pdf
Calendar