จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนแบบซีอาร์ม ๑๕ KW ได้ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

   ผู้ประกาศข่าว พัชรี เจริญธรรม

ประกาศเลขที่  2856/2561
Calendar