จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนรวม ห้อง L๑๐๗, L๕๐๖, L๕๐๗ และ L๕๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนรวม (ห้อง L๑๐๗, L๕๐๖, L๕๐๗ และ L๕๐๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Calendar