จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดานไวท์บอร์ด เคลื่อนที่ ขนาด 120 x 240 จำนวน 5 กระดาน

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดานไวท์บอร์ด เคลื่อนที่ ขนาด 120*240 จำนวน 5 กระดาน (ดาวน์โหลดประกาศ)
Calendar