จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารดร.ผาสุข กุลละวณิชย์วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จำนง หอมเจริญ

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีความประสงค์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารดร.ผาสุข กุลละวณิชย์(วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar