จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ บริเวณหอพักนิสิตวิทยาลัยนานาชาติและอาคารวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 1 งาน

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ บริเวณหอพักนิสิตวิทยาลัยนานาชาติและอาคารวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 1 งาน (ดาวน์โหลดประกาศ)
Calendar