จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโต๊ะใช้ห้องเรียน สำหรับอาจารย์

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโต๊ะใช้ห้องเรียน สำหรับอาจารย์ (ดาวน์โหลดประกาศ)

 Calendar