จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นขนาด 3500 วัตต์ จำนวน 10 เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นขนาด 3500 วัตต์ จำนวน 10 เครื่อง (ดาวน์โหลดประกาศ)
Calendar