จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างค่าถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 722 บาท

   ผู้ประกาศข่าว วนิดา ควรดี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างค่าถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 722 บาท ดังเอกสารแนบ
Calendar