จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำโบชัวประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19,400 บาท

   ผู้ประกาศข่าว วนิดา ควรดี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำโบชัวประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19,400 บาท ดังเอกสารแนบ
Calendar