จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16,587 บาท

   ผู้ประกาศข่าว วนิดา ควรดี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16,587 บาท ดังเอกสารแนบ
Calendar