จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,758.97 บาท

   ผู้ประกาศข่าว วนิดา ควรดี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4,758.97 บาท ดังเอกสารแนบ
Calendar