จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,473.05 บาท

   ผู้ประกาศข่าว วนิดา ควรดี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,473.05 บาท ดังเอกสารแนบ
Calendar