จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,672 บาท

   ผู้ประกาศข่าว วนิดา ควรดี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4,672 บาท ดังเอกสารแนบ
Calendar