จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,457 บาท

   ผู้ประกาศข่าว วนิดา ควรดี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,457 บาท ดังเอกสารแนบ
Calendar