จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง.ค่าถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,082.02 บาท

   ผู้ประกาศข่าว วนิดา ควรดี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง.ค่าถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,082.02 บาท ดังเอกสารแนบ
Calendar