จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำกระดาษหัวจดหมายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,000 บาท

   ผู้ประกาศข่าว วนิดา ควรดี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำกระดาษหัวจดหมายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,000 บาท ดังเอกสารแนบ
Calendar