จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำวารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ชญาภา เรียบเรียง

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำวารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม พ.ศ.2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

เอกสารแนบ
Calendar