จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้าฯ ด้วยวิธี e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว ส่องนภา แก้วจำรัส

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคา
Calendar