จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่ม ชนิดกดน้ำร้อน-เย็น แบบ2 หัวก๊อก จำนวน 1 เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่ม ชนิดกดน้ำร้อน-เย็น แบบ2 หัวก๊อก จำนวน 1 เครื่อง (ดาวน์โหลดประกาศ)
Calendar