จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างซ่อมบำรุงเครื่องวัดความดัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างซ่อมบำรุงเครื่องวัดความดัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารเพิ่มเติม
Calendar