จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย ด้วยบอลลูน Reliant Balloon จำนวน 3 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว นลินี จรรยาวัฒนานนท์

http://calendar.buu.ac.th/document/1545641295.pdf
Calendar