จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอสั่งซื้ออาหารสดอาหารแห้ง เพื่อทำอาหารเช้า และอาหารพนักงาน ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอสั่งซื้ออาหารสดอาหารแห้ง เพื่อทำอาหารเช้า และอาหารพนักงาน ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม รายละเอียดแนบ
Calendar