จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ งานจ้างเหมาทำความสะอาด

   ผู้ประกาศข่าว จำนง หอมเจริญ

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีความประสงค์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.๒๕๖๒ งานจ้างเหมาทำความสะอาด

 

เอกสารแนบ
Calendar