จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าเข้าเล่มรายงานขั้นต้นงวดที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จำนง หอมเจริญ

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีความประสงค์  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าเข้าเล่มรายงานขั้นต้นงวดที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar