จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหาร

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหาร

- ประกาศ (ดาวน์โหลด)

- รายละเอียด
Calendar