จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระเช้าและของตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จารุภา เสริมศรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระเช้าและของตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar