จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จารุภา เสริมศรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar