จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำเล่มแผนปฏิบัติงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จารุภา เสริมศรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำเล่มแผนปฏิบัติงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar