จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศเชิญชวนจ้างออกแบบอาคารโรงงานต้นแบบเพื่อการผลิต ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ : เพื่องานระดับอุตสาหกรรม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศเชิญชวนจ้างออกแบบอาคารโรงงานต้นแบบเพื่อการผลิต ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ : เพื่องานระดับอุตสาหกรรม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar