จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเจาะกระดูกเพื่อทำการผ่าตัดแบบแบตเตอรี่ ๒ เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว นุรักษ์ แซ่เตียว

เอกสารแนบ
Calendar