จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจปากมดลูกพร้อมระบบถ่ายทอดภาพและระบบจัดการข้อมูล จำนวน 1 เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว พงษ์ศักดิ์ อุโมง

ตามเอกสารแนบ
Calendar