จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดปากมดลูกด้วยไฟฟ้า พร้อมเครื่องดูดควัน

   ผู้ประกาศข่าว พงษ์ศักดิ์ อุโมง

ตามเอกสารแนบ
Calendar