จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจชนิดไฟเบอร์ออฟติค จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ผ่องพรรณ วงษะดี

เอกสารแนบ
Calendar