จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ของเด็ก 1 กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว พัชรี เจริญธรรม

ประกาศ 1176/2561
Calendar