จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนยางนอกล้อหน้าและยางในล้อหน้า ทะเบียน จธบ 807 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ประภาศรี ถนอมจิตร์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีควา่มประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนยางนอกล้อหน้าและยางในล้อหน้า ทะเบียน จธบ 807 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar