จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 43 ตัว และเก้าอี้เอนกประสงค์ จำนวน 131 ตัว

   ผู้ประกาศข่าว ศิริจันทร์ ชำนาญช่าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 43 ตัว และเก้าอี้เอนกประสงค์ จำนวน 131 ตัว
Calendar