จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเช่าพื้นที่เป็นร้านอาหารว่างและเครื่องดื่มบริเวณด้านหลังอาคารสิรินธรตรงข้ามอาคารปฏิบัติการพื้นฐานฯ

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเช่าพื้นที่เป็นร้านอาหารว่างและเครื่องดื่มบริเวณด้านหลังอาคารสิรินธรตรงข้ามอาคารปฏิบัติการพื้นฐานฯ

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar