จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องเช่าพื้นที่เพื่อเปิดศูนย์จัดส่งพัสดุ ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องเช่าพื้นที่เพื่อเปิดศูนย์จัดส่งพัสดุ ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา รายละเอียดแนบ
Calendar