จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจอเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพะาเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจอเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพะาเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar