จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดพิมพ์โปสเตอร์ จำนวน ๑ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดพิมพ์โปสเตอร์ จำนวน ๑ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar