จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดโครงการอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดโครงการอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar