จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างเหมารถลงพื้นที่ กลุ่ม ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างเหมารถลงพื้นที่ กลุ่ม ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารเพิ่มเติม
Calendar