จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อซองจดหมาย จำนวน 8 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จารุภา เสริมศรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อซองจดหมาย จำนวน 8 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar