จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเจาะกระดูกเพื่อทำการผ่าตัดแบบไฟฟ้า 2 เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว นุรักษ์ แซ่เตียว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
Calendar