จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างทำป้ายไวนิลชื่อโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างทำป้ายไวนิลชื่อโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารเพิ่มเติม




Calendar