จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างย้ายและเปลี่ยนเมนแอร์ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างย้ายและเปลี่ยนเมนแอร์ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารเพิ่มเติม
Calendar