จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างซ่อมลมเกียร์รถบัส ๔๐-๐๕๔๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างซ่อมลมเกียร์รถบัส ๔๐-๐๕๔๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารเพิ่มเติม
Calendar